Fair & white (Gold) and scrub

Price :XAF 12,000
Body lotion and scrub